ESG-politiikka

Yritys on osoittaakseen sitoutumisensa yhteistyöhön sijoittajien ja niiden yhteisöjen kanssa, joiden kanssa Termo Teknik on tekemisissä, ottanut käyttöön Bregalin vastuullisen sijoitustoiminnan politiikan.

Mitä ESG-politiikka tarkoittaa?

 • Vastuullinen sijoitustoiminta tarkoittaa ajatusmallia, jonka mukaan ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja yritystoiminnan johtamiseen liittyvät asiat (Environmental, Social and Governance eli ESG) vaikuttavat välittömästi yritysten liiketoiminnan tuloksellisuuteen.
 • Yritykset muokkaavat vastuullisen sijoitustoiminnan politiikan avulla liiketoimintansa ja strategiansa vastaamaan kymmentä yleisesti hyväksyttyä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöasioista ja korruption torjuntaa käsittelevää periaatetta.
 • Jokainen Bregal-yhtymään liittynyt yritys on kehittänyt omien erityistarpeiden mukaisen ESG-politiikan.
 • Bregal rohkaisee kaikkia yhtymään liittyneitä yrityksiä pyrkimään kestävään ja jatkuvaan kehittymiseen, joka ei rajoittuisi pelkästään vaatimusten noudattamiseen, vaan kohdistuisi teollisuusalan parhaiden käytäntöjen saavuttamiseen.
 • Termo Teknik on sitoutunut Bregalin ESG-politiikan pohjalta jatkuvaan kehittymiseen ja ylläpitämään hyviä suhteita henkilöihin ja ympäristöihin, joihin yrityksen liiketoiminta vaikuttaa.

Me olemme saattaneet voimaan yrityksen sosiaalisen vastuun politiikan, josta olemme laatineet alla olevan yhteenvedon ja jossa olemme määritelleet omat velvollisuutemme suhteissa kaikkiin sijoittajiin ja yhteisöihin, joiden sisällä toimimme.

Yhteenveto politiikasta ja tavoitteet

Termo Teknik ymmärtää, että liiketoiminnalliset arvot ja toimintaan kohdistuneet odotukset lähtevät yritykseen liittyvien tahojen, mm. asiakkaiden, henkilökunnan, lainsäätäjien, sijoittajien, toimittajien, yhteisön ja ympäristön arvoista ja odotuksista.

Kunnioitamme suhteissa sidottuihin osapuoliin meille tärkeitä arvoja, mm. rehellisyyttä, aitoa kumppanuutta ja oikeudenmukaisuutta.

 • Politiikan kattavuus
  Tarkastelemme liiketoimintaa kokonaisuutena, ymmärrämme, että meidän sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöön liittyvä vastuu sidottuihin osapuoliin nähden on menestymisen tärkeä edellytys. Meidän tavoitteena on osoittaa vastuumme kaikessa toiminnassa ja yrityksen sisäisissä säännöissä.
 • Ympäristö
  Me sitoudumme parantamaan ympäristötoimintaamme tuloksellisuutta yrityksen sisäisen ympäristöpolitiikan toteuttamisen ja ISO 14001 standardin noudattamisen kautta.
 • Työturvallisuus, & työterveydenhuolto
  Sitoudumme varmistamaan tuloksellisen liiketoiminnan ohella myös tehokkaan riskien poistamisen ja ohjaamisen. Me luomme henkilökunnalle puhtaan, terveellisen ja turvallisen toimintaympäristön ja ylläpidämme sitä, jotta oma henkilökuntamme voisi omaksua terveellisen elämäntavan.
 • Yhteisö
  Me edistämme vuoropuhelua toimintapisteiden kunnanhallitusten kanssa, josta on hyötyä molemmille osapuolille. Me ohjaamme ja rohkaisemme omia työntekijöitä panostamaan paikallisiin tapahtumiin ja toimintaan tapahtumiin toimipisteiden alueilla.
 • Reklamaatiot
  Rekisteröimme ja selvitämme asiakasreklamaatio meidän julkisten palvelustandardien määrittelemässä järjestyksessä.
 • Tasapuoliset mahdollisuudet
  Me sovellamme tasapuolisten mahdollisuuksien tarjoamisen politiikkaa kaikkiin nykyisiin ja tuleviin työntekijöihin. Arvostamme monipuolisen työvoiman etuja ja tuemme aktiivisesti monipuolisuutta yhtenä keskeisistä arvoista.
 • Ehdot
  Me tarjoamme työntekijöillemme selkeitä ja oikeudenmukaisia työsopimuksen ehtoja ja varmistamme heille resurssit, joita he tarvitsevat työssään jatkuvasti kehittymiseen. Me noudatamme selkeää ja oikeudenmukaista palkkapolitiikkaa ja järjestämme forumeita työntekijöiden kanssa neuvottelemiseen ja heidän sitouttamiseen yrityksen päivittäiseen toimintaan, jotta yrityksessä syntyisi hyvä yhteishenki.
 • Arvokkuus työssä
  Me sovellamme toimenpiteitä, joilla varmistamme kaikkien työntekijöiden kunnioittavan kohtelun ja ennakoimme kaikenlaista seksuaalista, fyysistä tai henkistä hyväksikäyttöä.
 • Uudelleenjärjestäminen
  Me rakennamme sosiaalisesti vastuullisia uudelleenjärjestämistoimenpiteitä, jotka varmistavat työrauhan mahdollisimman vähäisen häiriön ja arvokkuudentunteen säilymisen.
 • Eettinen kaupankäynti
  Meidän sopimuksissa säädetään selkeästi sovitusta ehdoista ja kumppanuuden perusteista. Me toimimme tavalla, joka suojaa kaikkia osapuolia epärehellisiltä liiketoimilta.

Meidän erityisinä prioriteetteina ja kehityksen painopisteinä ovat kehityksen varmistamisessa ovat tärkeitä:

 • Energiasäästöohjelman kehittäminen ja käytäntöön soveltaminen;
 • Toiminnan aikana syntyvien jätteiden, mm. jäämien ympäristövaikutusten minimointi;
 • Meidän erinomaisen arvion ylläpitäminen standardin ISO /OHSAS/ 180001 (Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen) mukaisesti;
 • Oman ISO 14001 (ympäristöjohtaminen) sertifikaatin säilyttäminen;
 • Standardin ISO 50001 (energiajohtaminen) soveltaminen ja asianmukaisen sertifikaatin hankkiminen;
 • Suunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen, jolla parannetaan Termo Teknikin sulautumista paikallisiin yhteisöihin ja tuetaan paikallisia aloitteita;
 • Korruptiota torjuvan ja eettisen kaupankäynnin mukaisen politiikan esittely ja toteuttaminen kaikissa yrityksen yksiköissä.