Ympäristöpolitiikka

  • Yritys noudattaa asianmukaisella lainsäädännöllä ja asetuksilla voimaan saatettuja standardeja ja varmistaa vaatimusten jatkuvan täyttämisen.
  • Yritys varmistaa jatkuvan ja mitattavissa olevan kehityksen kaikissa ympäristöön liittyvillä asioissa.
  • Yritys vähentää luonnonvarojen käyttöä ja suosii erityisesti sellaista käyttöä, joka mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uusiokäytön.
  • Yritys analysoi kaikessa toiminnassaan erilaisiin toimiin liittyviä ympäristövaikutuksia ja tekee tarpeellisiksi katsomiaan investointeja, jotta ympäristövaikutukset olisivat minimissään.
  • Yritys kehittää erilaisia menetelmiä, joilla ennakoidaan ja pyritään vähentämään erilaisia hätätilanteiden aiheuttamia vaaroja.
  • Yritys tarjoaa koko henkilökunnalleen ympäristöalan koulutuksia.
  • Yritys täyttää näiden periaatteiden pohjalta kaikki ympäristöohjausjärjestelmiä kattavan standardin ISO 14001 asettamat vaatimukset ja varmistaa asianmukaisen kehityksen.
  • Yritys neuvoo kaikkia kolmansia henkilöitä, mm. kuluttajia ja jälleenmyyjiä sekä kannustaa heitä ympäristöstandardien noudattamiseen.

Yrityksen Termo Teknik hallitus valvoo jatkuvasti yrityksen ympäristöpolitiikan noudattamista ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista.